Berit Piepgras // architect

Clean Air Cities

Clean Air Cities is ontwerpend onderzoek. Het project bevindt zich in de opstartfase.
Het onderzoek wordt verricht door atelier PRO en The Why Factory en wordt gefinancierd door externen.
Bij atelier PRO werk ik het traject van dit onderzoek uit, zowel inhoudelijk als organisatorisch.

Lees hier meer over het onderzoek op de website van atelier PRO.

Luchtvervuiling is een groot probleem in stedelijke gebieden. Bij het tegengaan van luchtvervuiling, is niet alleen een rol weggelegd bij de bron: de vervuilers, zoals autoverkeer en industrie, maar eveneens bij de vormgeving en inrichting van onze steden. Uit eerder onderzoek blijkt, dat de bebouwde omgeving en ruimtelijke vormgeving invloed heeft op de luchtkwaliteit van een stedelijk gebied.
Een verbetering van de luchtkwaliteit kan leiden tot een verbetering van de volksgezondheid en de daarbij behorende hogere kwaliteit van leven, daling van de (zorg-)kosten en een stijging van de productiviteit. Er ligt hier daarom een opgave om aanvullende oplossingen te creƫren.

In dit onderzoek zal de potentie van architectonische ingrepen op luchtvervuiling op grote stedelijke schaal worden verkend.

Het onderzoek zal inspiratie bieden, kansen laten zien en wegwijs maken in de hedendaagse complexe ontwikkelprocessen, voor zowel de vakgenoten en overige in het bouw- en ontwikkelproces betrokken partijen, als voor partijen, die maatschappelijk en beleidsmakend bij gebiedsontwikkelingen betrokken zijn.
De verworven kennis levert zo een waardevolle toevoeging aan het vakgebied als ook een bijdrage aan een duurzame gebiedsontwikkeling.

Lees hier meer in het onderzoeksvoorstel

 

Comments are closed.