Berit Piepgras // architect

contact

Berit Piepgras (1977) is architect en onderzoeker. Zij is opgeleid aan The Royal Danish Academy of Fine Arts School of Architecture in Kopenhagen (restauratie en industrieel ontwerpen). Na het behalen van haar Master of Architecture in 2006 heeft zij gewerkt als ontwerper bij de multidisciplinaire ontwerpstudio Ontwerpwerk.

Sinds 2009 heeft zij haar eigen architectenbureau. Berit onderzoekt als architect ruimtelijke en stedenbouwkundige vraagstukken. Haar specifieke expertise richt zich op de wisselwerking tussen gedrag en ruimte.

Op verschillende schaalniveaus onderzoekt zij sociaal-economische processen en factoren, die de fysieke ruimte beïnvloeden. Dit uit zich als ontwerpend onderzoek, ruimtelijke ingrepen of digitale tools. Hierin staan de openbare ruimte en de gebruiker centraal. Haar werkwijze stemt zij af op de specifieke opdracht. Zo werkt zij als zelfstandige, in door haar samengestelde, vaak multidisciplinaire, teams, als freelancer of aan zelfgeïnitieerde projecten.

De afgelopen jaren heeft zij op deze manier met haar bureau gewerkt aan verschillende onderzoeks- en innovatietrajecten. O.a. heeft zij voor Atelier PRO architecten, in samenwerking met The Why Factory, de projecten “Clean Air Cities” en “Clean Air Schools” opgezet en uitgevoerd. Bij dit ontwerpend onderzoek over stedelijke luchtkwaliteit heeft zij onder andere verschillende disciplines en sectoren, zoals Stad Antwerpen en TNO, aan het onderzoek verbonden en een toolbox tot serious game doorontwikkeld.

Voor het Haags Milieucentrum voerde zij in 2012 een onderzoek uit over leegstand en de kansen van stadslandbouw. In 2011 verrichtte zij voor Paradox onderzoek naar krimpgebieden in Europa.
Andere opdrachtgevers zijn Erfgoedhuis Zuid-Holland, Vast Janszen en Stichting Boog.
Aan de afdeling Heritage and Architecture, TU Delft geeft zij als gastdocent les. Samen met Milena Ivkovic en Robin van Emden vormt zij Hybrid Space. Zij is redactielid van het Actueel Den Haag Debat (ADHD).
Tussen 2011 en 2015 was zij curator randprogrammering bij Platform57, waarvan zij mede-initiator was.

Voor meer informatie kunt u Berit mailen: berit [at] beritpiepgras.nl