Berit Piepgras // architect

Expert meeting Urban agriculture als innovatiemotor

Groenten uit de kantoortuin
Stadslandbouw in lege kantoorpanden, fictie of een reële mogelijkheid?
In opdracht van het Haags Milieucentrum en in samenwerking met de Kamer van Koophandel Den Haag heb ik een expert meeting Urban Agriculture en leegstand georganiseerd. Ondernemers, wetenschappers, vastgoedontwikkelaars en andere deskundigen gingen in discussie over de (on)mogelijkheden van een kantoor als stadskas.

Het doel van deze meeting was om tot een werkgroep te komen die een business case rond een concreet pand uitwerkt, en dat is gelukt.

Lees hier, wat kranten en vakbladen over de bijeenkomst hebben geschreven:
AD Den Haag
Telegraaf Den Haag
Innofood

Quick Scans en Case Studies
Als inspiratie voor deze middag heb ik  in samenwerking met Maartje Franse quick scans en concepten uitgewerkt voor twee panden. Met deze case studies laten we Urban Agriculture  programma’s voor twee kantoorpanden zien. De plannen zijn multifunctioneel en gaan uit van de zowel de ruimtelijk-fysieke als de sociaal-economische potentie van de omgeving, waarin het pand is geplaatst.
Urban Agriculture in Den Haag
De kantoren- en bedrijfspandenleegstand in de Binckhorst en Plaspoelpolder liggen rond de 20%. Transformatie naar woningen of tijdelijke invulling als studenten- of arbeidsmigrantenhuisvesting is lang niet altijd mogelijk of wenselijk. Meer en meer ontstaat interesse in het kantoorpand als stadskas, vanuit de idee om de stadsbewoner dichterbij de oorsprong van zijn eten te brengen. De Haagse regio, op korte afstand van het Westland, is een bij uitstek geschikte locatie voor stadslandbouw.

Een voorbeeld hiervan is de kas in de stad als etalage voor de Westlandse tuinders, aangevuld met gerelateerde functies om tot een aantrekkelijk en financieel haalbaar concept te komen. Een restaurant met streekproducten, kookworkshops, verkooppunt van de producten uit de stadskas, een afhaalpunt voor via internet bestelde Westlandse groente, fruit, bloemen.

De deelnemers lieten de vele mogelijkheden van stadslandbouw zien: kassen op daken, high-tech kweken van groenten in panden (vertical farms) en vollegrondteelt als ontwikkeling van toekomstige woongebieden.
Besproken werden factoren, zoals duurzaamheid, waaronder de verlaging van de CO2 footprint en verbetering van luchtkwaliteit door kortere transportwegen en de noodzaak voor duurzame energieopwekking. De sociaal-economische factoren, de potentie van de specifieke locatie en de commerciële haalbaarheid zijn thema’s die veel bediscussieerd werden.

Ook al verschilden de meningen, iedereen was het erover eens, dat stadslandbouw als activatie en beheer van leegstaand binnenstedelijk vastgoed verloedering tegen kan werken.
De kansen voor stadslandbouw als stedelijke ontwikkeling werd benadrukt.

Voortzetting
Concluderend na deze middag biedt stadslandbouw kansen voor waardecreatie en binnenstedelijke ontwikkeling op langere termijn. De slagingskansen van de plannen worden verhoogd, als stadslandbouw onderdeel van een multifunctioneel plan is, bijvoorbeeld gecombineerd met horeca, educatie en verkooppunten. In werkgroepen werd besproken, welke factoren en actoren nodig zijn, om tot een aantrekkelijk en financieel haalbaar concept te komen, dat een meerwaarde voor de omgeving oplevert.

Met een aantal deelnemers is een interdisciplinaire werkgroep gevormd om deze eerste plannen nader uit te werken en een businessmodel voor een case te kunnen presenteren.

Donderdag 30 mei 2013 werden de uitkomsten en bevindingen van deze werkgroep bekend gegeven
De Haagse wethouders Henk Kool (Economie) en Rabin Baldewsingh (Duurzaamheid) lanceren donderdag 30 mei een bijzonder initiatief voor stadslandbouw in een leeg kantoorpand aan de Televisiestraat (stadsdeel Centrum).

Lees hier meer Den Haag wil stadslandbouw in leeg kantoorpand

 


Comments are closed.