Berit Piepgras // architect

Drechtsteden

Knooppunt Sliedrecht Baanhoek

Een urbangamesandstrategies-inzending voor de prijsvraag De knopen van de Drechtsteden als onderdeel van vier inzendingen, die onderling samenhang hebben. Het concept is om in deze inzending verschillende kringlopen, die het te ontwikkelen gebied kunnen verbeteren, zichtbaar te maken.
Bij de inzending voor Baanhoek is er gefocust op ecologie en transport. Het voorstel is om een ecoduct door een vinexwijk te plannen en op deze manier een betere samenhang tussen de ecologische hoofdstructuur van Nederland vorm te geven. Op deze manier zal een grotere biodiversiteit in het gebied mogelijk zijn. Het overstappen tussen verschillende vormen van transport is in dit gebied ook vormgegeven. Zo kan men van de auto naar fiets en waterbus overstappen.

Comments are closed.