Berit Piepgras // architect

Paper „Urban agriculture quick scan map- meta design as a strategic tool for collaborative urban planning“

paper-meta-design-aesop-2016_berit-piepgrasIn 2014 kreeg ik de kans om mijn paper te presenteren tijdens het Sixth AESOP Conference on Sustainable Food Planning, “Finding Spaces for Productive Cities”. De paper zet aan hand van een case de kansen en knelpunten uit voor de toepassing van meta-design in participative stedenbouw.

De paper is éen van de 62 van 128 abstracts, die door een wetenschappelijk committee „blind peer-reviewed“ geselecteerd werd om als een „full paper“ ingediend te worden. Van deze 62 gepresenteerde papers zijn er een aantal (inclusief deze paper) voor de gedrukte publicatie van de „proceedings“ geselecteerd.

Lees hier mijn paper „URBAN AGRICULTURE QUICK SCAN MAP: META-DESIGN AS A STRATEGIC TOOL FOR COLLABORATIVE URBAN PLANNING“ in het hoofdstuk Governance (3-17)

Achtergrond
Aan hand van mijn eerder uitgevoerd onderzoek naar leegstand en kansen voor stadslandbouw in 2012 werd helder, dat een van de grote uitdagingen in het governance gedeelte van leegstandsbeheer en/of herbestemming/transformatie vraagstuk ligt.

Eigenaarschaps- en beheersvraagstukken, tijdelijkheid en de bijhorende regelgeving zijn aan verandering onderhevig in onze maatschappij, die steeds meer op het „empowerment“ van de gewone burger leunt en tegelijkertijd uitgedaagd wordt door de transformatie naar een nieuw economisch systeem. De rol van de overheid (top-down) en de burger (bottom-up) verandert hierdoor en biedt kansen voor participatieve stedenbouw, waar deze twee groeperingen op een nieuwe manier samen stad maken.

Ik ben ervan overtuigd, dat je als ontwerper je inzicht in ruimtelijke processen kunt gebruiken om gereedschappen (hier „meta-designs“) te ontwerpen. Gereedschappen, die de burger (vaak „niet-ontwerpers“) kunnen helpen om samen met andere stakeholders (ontwerpers, overheden, bedrijven, enzovoort) te overleggen en ontwikkelen. Dit kunnen bijvoorbeeld handleidingen zijn, spellen of interactieve digitale platformen.

Door middel van service design kunnen deze processen gestroomlijnd worden en (vooral) de vrijwillige krachten sneller aan zet laten komen. Vaak blijkt -in het geval van UA- dat er tussen idee en uitvoering zo veel tijd zit, dat het momentum van het project mis wordt gelopen.

Ik zie het gereedschap als onderdeel van spatial nudging. Door middel van het aandragen van directe ruimtelijke ingrepen of gereedschappen waardoor ruimtelijke transformatie of herprogrammering kan worden bewerkstelligd, kan naar een al dan niet gezamenlijk geformuleerde visie worden toegewerkt. In dit geval is dat een visie over een duurzame(re) en gezondere leefomgeving.

De paper zet de kansen en uitdagingen van het (laten) uitvoeren van een dergelijk meta design tool uiteen met focus op:

  • het onderzoek naar leegstand en stadslandbouw
  • het meta-design tool
  • de kansen en knelpunten van de verdere ontwikkeling van het tool

Zie ook: http://www.aesop-planning.eu

Comments are closed.