Berit Piepgras // architect

Meta-design en open source stedenbouw

Meta-design / beta versie 2012

Het doel is om een digitaal gereedschap, een slimme kaart, te ontwikkelen voor verschillende doelgroepen: de gemeente, de vastgoedeigenaar, de potentiële exploitant stadslandbouw en de consument.
Deze tool maakt een eerste inschatting van welke van de locaties geschikt zijn voor wat voor soort stadslandbouw. Verder informeert het de gebruikers over vervolgstappen, regelgeving, mede-financierders en toegang tot de benodigde kennis. Het tool wordt vormgegeven als website,  widget en/of app.

Deze methode kan worden toegepast en doorontwikkeld voor andere doeleinden of locaties.

quick scan UA DH_Berit Piepgras

Het tool
De bevindingen van het onderzoek “Stadslandbouw in leegstaande kantoren en op braakliggende terreinen”, heeft aanleiding gegeven tot het ontwikkelen van het product met de werktitel “Quick scan leegstand en stadslandbouw”. De conclusies van het onderzoek zijn te lezen in de publicatie Stadslandbouw als mogelijke invulling van leegstaande kantoren en braakliggend terrein in Den Haag – overzichten en handleidingen.

quick scan UA DH_Berit Piepgras2

Factoren en stakeholders in organische gebiedsontwikkelingstrajecten
Veel verschillende factoren en stakeholders spelen een rol bij stadslandbouwprojecten. Deze kunnen de kansen voor een succesvol project verlagen of vergroten. Concluderend op het onderzoek kan gezegd worden dat een eerste quick scan wenselijk is om de slagingskansen voor -in dit geval- stadslandbouw op leegstaande locaties te verkennen.

Dit kan middels een digitaal gereedschap, het “Quick Scan Tool”. De potenties worden verkend en de factoren in kaart gebracht. Deze informatie komt voort uit (GIS-) data van de gemeente, de inventarisatie en het onderzoek van Berit Piepgras en andere partijen vanuit een “open data” concept.

Het “Quick Scan Tool” zal op deze manier de kennis over (processen van) stadslandbouw aan een breed publiek overdragen en in een crowd sourcing setting verankeren. Het tool biedt hulp aan de gemeente in haar rol als faciliterende instantie voor open source, oftewel bottom-up, projecten en mede-initiator van een organische gebiedsontwikkeling.

Vertragende factoren voor het opzetten van stadslandbouw zijn onduidelijkheden in de regelgeving en het opzoeken van data en methodes om stadslandbouw op te zetten. Dit wordt middels deze quick scan verholpen.

quick scan UA DH_Berit Piepgras3

Slagingskansen herkennen en baten inzichtelijk maken
Om kansen voor stadslandbouwprojecten te kunnen herkennen, is het van groot belang om fysieke locaties op een kaart te visualiseren. Daarnaast moet eenvoudig inzicht verkregen worden in de sociaal economische informatie die aan deze geografische locatie gekoppeld is. De gevisualiseerde informatie wordt op deze manier voor een breder publiek inzichtelijk en bruikbaar.

Potenties van een gebied worden verkend door fysiek-ruimtelijke en sociaal-economische invloeden op een bepaald leegstaand gebied of pand te vertalen tot kansen en risico’s bij het opstarten van stadslandbouw. Door de potentie van een gebied te herkennen kan hierop beter worden ingespeeld.

Potentiële exploitanten kunnen gemakkelijker zelf aan het project beginnen en het voorafgaande uitzoek- en regelwerk tot een minimum beperken. 
Door informatie centraal, geüpdatet en beschikbaar te houden, ligt hier een kans om sneller de mogelijkheden voor tijdelijk hergebruik voor leegstaand vastgoed en braakliggende terreinen te herkennen.

Zowel kostendragende als baathebbende partijen en andere stakeholders vinden elkaar middels dit gereedschap en kunnen alvast allianties vormen.

Het quick scan tool stelt niet alleen informatie beschikbaar, maar geeft ook advies aan de verschillende stakeholders. Iedere stakeholder heeft een eigen gebruikersprofiel. Door dit in het gereedschap in te bouwen, versoepelt de slimme kaart het traject bij het opstarten van stadslandbouwprojecten.

quick scan UA DH_Berit Piepgras4

Extra kwaliteiten en vervolgstappen
Mogelijke interesse door adverteerders, om advertenties te plaatsen. Deze zou bijvoorbeeld een bron van inkomsten kunnen zijn voor het bekostigen van het beheer. 

Aandacht voor stadslandbouw als een van de vele mogelijkheden voor ontwikkelend beheer van leegstaand vastgoed en braakliggende terreinen.

Deze methode kan worden toegepast en doorontwikkeld voor andere doeleinden of locaties.

Meer weten? Mail Berit voor meer informatie over dit tool.

 

Comments are closed.