Berit Piepgras // architect

Conclusies en adviezen / Stadslandbouw en leegstand in Den Haag

Net als andere grote steden in Nederland kampt Den Haag met leegstand.
In voormalige binnenstedelijke industrie- en bedrijventerreinen, zoals de Binckhorst en de Plaspoelpolder, zijn de hoogste percentages van leegstaande kantoren en bedrijfspanden te vinden. In 2015 wordt verwacht dat er meer dan 25% kantoren in Den Haag leeg zullen staan.

stadslandbouw en leegstand Berit Piepgras stadslandbouw en leegstand 2 Berit Piepgras

 

 

 

 

 

 

 

Hierbij komen de bouwprojecten die vanwege de recessie niet kunnen doorgaan. Zij zijn oorzaak van braakliggende terreinen in de stad. Deze gaten in de stad zorgen voor minder activiteit en betrokkenheid in de stad en omgeving. Op lange termijn is een neerwaartse spiraal van waardevermindering het gevolg hiervan en ligt verloedering op de loer.
In Nederland neemt de verstedelijking toe. Den Haag zal verdichten. Het gevolg hiervan vergroot het risico dat de burger in toenemende mate vervreemd raakt van de herkomst van voedsel. Voedselproductie op afstand vergroot de CO2 voetafdruk van ieder product.

De complexiteit van deze probleemstellingen vraagt om een integrale aanpak, waarop stadslandbouw éen van de antwoorden kan zijn. Om een gezonde en duurzame leefomgeving te creëren, zowel in de ecologische als in de sociaal-economische zin, is het van belang om impulsen aan de gaten van de stad te geven. De laatste tijd wordt het zogenaamd “ontwikkelend beheer” als een mogelijkheid aangedragen, om op kleine schaal leegstand te voorkomen en een (inside-out) transitie in een bepaald gebied in gang te zetten.

Stadslandbouw is een manier om ontwikkelend beheer in te vullen en waardecreatie in een bepaalde stedelijke omgeving te bewerkstelligen. Als we verder kijken dan het korte termijn beheer, en stadslandbouw zien als toekomstbestendige professionele bedrijvigheid, liggen er kansen voor stadslandbouw om als structurele en geïntegreerde invulling van de stad te dienen. De kosten en baten van stadslandbouw kunnen breder worden bekeken en het gaat dan ook over (alternatieve) waarden, zoals verbetering van de sociale cohesie en de volksgezondheid, tegenover de nodige kosten. Met dergelijke kleinschalige transitieprojecten kunnen wijken worden opgewaardeerd, oftewel kan er een waardevermeerdering op lange termijn plaatsvinden.

Stadslandbouw zit de laatste jaren in de lift en is er ook veel over onderzocht en geschreven.
De adviezen en conclusies focussen in de onderstaande publicatie op de factoren, die de slagingskansen van stadslandbouw-projecten kunnen verhogen.

lees hier meer over het onderzoek.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.