Berit Piepgras // architect

app concept GREEN ME APP

ACHTERGROND
Een van de grote problemen in stedelijk Zuid Holland is de verharding van de stad, een gevolg van betegelde privétuinen en bestrating van de openbare ruimte. De verharding heeft veel negatieve gevolgen. Bijvoorbeeld minder bijen en bestuiving met als gevolg minder biodiversiteit en minder meer CO2 door minder fotosynthese. Meer straten betekent meer verkeer dat voor meer fijnstof in de lucht zorgt. Ook zorgt de groeiende verharding voor stedelijke afwateringsproblemen met bijhorende wateroverlast.
De verharde oppervlakten slaan hitte beter op, waardoor er zogenaamde “urban heat islands” ontstaan.
De luchtkwaliteit en plaatselijke ecosystemen, waaronder waterkwaliteit, worden hierdoor aangetast en verslechterd. Hierdoor wordt de gezondheidstoestand van de bewoner direct en indirect aangetast.
Meer groen in de wijk kan al deze problemen helpen verminderen.

APP
Ons voorstel GREEN ME APP, hoopt daar een steentje aan bij te kunnen dragen. Een interactief digitaal concept om binnenstedelijke wijkbewoners te inspireren tot een gezondere wijk. Het vergroot de bewustwording van de burger door serious gaming: middels het doorspelen van scenario’s wordt het effect van meer of minder groen op de wijk onder de aandacht gebracht. Een aantal mogelijke oplossingen worden op deze manier onderzocht en de gevolgen hiervan doorgespeeld.
Het gedrag van de burger wordt op een positieve manier gestimuleerd door het visualiseren van de urgentie van het probleem van minder groengebieden.
Het doel is een grotere maatschappelijke verantwoordelijkheid en meer groen in de stad.

PEOPLE
| sociale voordelen
korte termijn

Door kennismaking met je directe omgeving creëer je een beter buurtschap.
Sociale cohesie wordt versterkt door het opzoeken van gelijkgestemden in je buurt.
Het verantwoordelijkheidsgevoel voor de eigen omgeving versterkt en een proces van “empowerment” wordt ingezet.
Als bewoner leer je je omgeving beter kennen. Zo ontdek je de veelzijdigheid van de wijk.

lange termijn
Glocalisation: het besef dat globale veranderingen plaats kunnen vinden door lokaal te handelen.
Meer betrokkenheid met je eigen buurt vergroot de onderlinge tolerantie. Hierdoor ontstaan nieuwe sociale structuren.
Het beheren van groengebieden verhoogd het welzijn en bevordert een gevoel van verbinding en erkenning. Door te zorgen voor meer groen, meer frisse lucht en het stimuleren van activiteiten buitenshuis wordt men evenwichtiger.

PLANET | milieuvoordelen
korte termijn
Planten van welkomstpakket-zaadjes.
Ecologische voordelen te gevolge van meer bestuiving door meer bijen waardoor de biodiversiteit in de wijk toe zal nemen.

lange termijn
Door meer planten ontstaat er meer fotosynthese en wordt meer zuurstof aangemaakt.
De afkoeling van de stad wordt door meer groen bevorderd. Een beter microklimaat dringt “urban heat islands” terug.
Door meer groen en minder verharding is de waterhuishouding van de stad beter te controleren en beheren. Een goed gebalanceerde waterhuishouding is van groot belang voor Nederland en Provincie Zuid-Holland.

PROFIT | economische voordelen
korte termijn
Sponsoren en investeerders, zoals energiemaatschappijen, overheidsinstellingen, natuurverenigingen en tuincentra adverteren als onderdeel van de campagne.

lange termijn
De groenere, actievere en socialere leefomgeving verlaagt ziektekosten.
De economische waarde van de wijk stijgt door de verbeterde openbare ruimte en sociale structuren.
Eigen beheer door bewoners verlaagt overheidskosten.

Uitgewerkt in het team: Milena Ivkovic, Robin van Emden en Berit Piepgras
[Inzending Zuid-Hollandprjs 2011]

ZO WERKT HET:

PROTOTYPE
Prototype van de vegetatie detector:
Registreert de groenpercentage op locatie en geeft de dichtsbijzijnde groenere locatie aan.

Vegetation Detector from Robin van Emden on Vimeo.

Comments are closed.