Berit Piepgras // architect

app concept HYBRID

Onderzoeksvoorstel en concept voor een app  (inzending Unsolicted Architecture)
Het team (Milena Ivkovic , Robin van Emden, Berit Piepgras) denkt met dit onderzoeksvoorstel complexe stedelijke en sociaal-maatschappelijke vraagstukken in de huidige samenleving op een andere manier te benaderen. De urgentie en complexiteit van de probleemstellingen vraagt om onorthodoxe ontwerpmethoden die snel kunnen worden ontwikkeld.

De stad en zijn openbare ruimte zien wij als playground. De virtuele openbare ruimte als ruimte voor zelfregulerende uitingen. Het gebruik van open source databases, zoals wikipedia zorgen ervoor dat de gebruiker al een tijdje is gewend aan medezeggenschap. Het empowerment dat deze stroming meebrengt zorgt ervoor dat de gebruiker zijn rol als zogenaamde prosumer en medecreator steeds beter begrijpt. De rol van ontwerper is hierdoor aan verandering onderhevig. Wij ervaren het daarom als noodzaak om onze positie als specialist zichtbaar te maken en te positioneren.
Wij verwachten dat deze nieuwe rol veel mogelijkheden en nieuwe ontwerpmethodes oplevert. De complexiteit van de ontwerpopgaven vraagt om een integrale en interdisciplinaire aanpak.

Interdisciplinair team
bestaande uit Milena Ivkovic (stedenbouw), Robin van Emden (cognitief psycholoog/web ontwikkelaar) en Berit Piepgras (architect).
De teamleden zien het voordeel in van interdisciplinaire projecten, waarin iedereen door zijn specialisatie een toegevoegde waarde heeft binnen het project. Door te werken vanuit verschillende disciplines dagen de teamleden elkaar uit anders over het probleem na te denken en vullen elkaar aan.

Uitgaande van:
– de HUIDIGE GEBRUIKER van de openbare virtuele en fysieke ruimte, die gewend is aan hyperconnectivity. De doelgroep heeft zich van eigenaar tot gebruiker (van ”ownership” naar ”access”) geëvolueerd.
– de ARCHITECT als scriptwriter en metadesign ontwerper
– de VIRTUELE RUIMTE, die bestaat uit open source netwerken (Wikipedia, Creative Commons) of sociale netwerken (facebook, LinkedIn, Twitter) en werkt als ontwerp-, communicatie- en activatietool.
– de MIXED REALITY/HYBRID SPACE (bijv. UAR, Google Layars ) is de toevoeging van digitale informatie op een geografsch punt. Het werkt volgens ons als interactie-ruimte tussen gebruiker, architect en de fysieke ruimte. Het is een meta design tool.
– de FYSIEKE OPENBARE RUIMTE als proefgebied en playground

is de hypothese, dat:
Wij via hybrid space, in de vorm van een applicatie voor smart phones, het bewegen van de gebruiker in de openbare ruimte kunnen vergrootten. Hierdoor wordt de openbare ruimte meer benut.

De applicatie wordt een meta design-tool waarmee nieuwe ontwerp-ideeën en onverwachte geografsche punten onder de aandacht komen.
Hierdoor wordt uitgegaan van een open source architectuur en wordt de architect als script writer benaderd. De mogelijkheden van hybrid space als meta design-tool worden in dit project getoetst.
Door de aanpak van dit experiment moet er ook rekening gehouden worden met sociaal-maatschappelijke thema’s zoals bijvoorbeeld privacy.

Doel
Door het (re)activeren van de gebruiker wordt tevens de bestaande openbare ruimte ge (re)activeerd. Door het volgen van het gedrag van de gebruiker, zien ontwerper en stadsontwikkelaar welke middelen ze, op welke plek in de openbare ruimte kunnen inzetten. Op deze manier kan de openbare ruimte op inhoudelijke wijze worden geoptimaliseerd.

Comments are closed.