Berit Piepgras // architect

Haags Fietsenplan

Prijsvraag De Fietsersbond: Er wordt een ontwerp gevraagd om het fietsen in een, door de inzender gekozen, kracht/prachtwijk te stimuleren. Veiligheid en berging zijn belangrijke aandachtspunten.
Het voorstel (HaFie) is om modules in 3 verschillende maten (S, M, L) in de buurt Schilderswijk, Den Haag, te plaatsen. Bij het (op)bouwen hiervan worden buurtbewoners betrokken, om zo de buurtparticipatie te stimuleren.
De L-module wordt in de directe nabijheid van een basisschool geplaatst en bevat een fietsenuitleen (gratis voor buurtbewoners) en -stalling, een fietsschool en werkplaats.
De M-module is te vinden op grotere pleinen en is een fietsenuitleen en -stalling. De S-module wordt op de stoep geplaatst en is een fietsenstalling. Door het aanleggen van fietssnelwegen ontstaat er een netwerk van routes die zijn afgesloten voor auto’s of autoluw zijn. Dit geeft rust en overzicht om veilig en snel met de fiets door de wijk te bewegen.
Er is in dit voorstel geprobeerd door middel van de vormgeving in te grijpen in de sociale structuren van de buurt.

Project ism Laura Meesters.

Comments are closed.